top of page

Projekty funduszy

Fundusz realizuje projekty, które ratują życie naszych obrońców i pomagają im wyzwolić ziemię ukraińską od najeźdźców.

bottom of page